گسترش شبکه ترجمه گوگل

ترجمه گوگل

  • در طول ده سالی که ترجمه گوگل  Google Translate راه اندازی شده،  بیش از ۳۵ درصد از درخواست های که گوگل ثبت کرده  ، فرآیندهای   ترجمه  بوده است.

 

  • گوگل در خبر جدیدی که در رابطه با سیستم ترجمه ای زبانها اعلام کرده ،یک شبکه حرفه ای ترجمه ای راه اندازی کرده که در فن آوری ترجمه که قبلا مورد استفاده  قرارد  داده میشد، خواندن عبارت با عبارت بود،  ولی در حال حاضر به جای خواندن عبارت با عبارت ، از ترجمه ای جمله ای استفاده خواهد شد، برای اولین بار برای ترجمه بین زبان چینی و انگلیسی آغاز شد. و این سیستم برای زبانهای اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی، و تعداد انگشت شماری از زبان های دیگر شروع شده است.
  • گسترش استفاده از شبکه ها اجازه می دهد تا گوگل ترجمه های خود را به صورت جمله ای ترجمه کند.

 

  • وقتی Google Translate یک دهه پیش راه اندازی شد، الگوریتم های مبتنی بر عبارت آن به سادگی نگاه کردن کلمات فردی بود و جایگزین با کلمه معادل در زبان دیگر بود. اغلب در جملات بی ربط  نشان داده میشد. ولی با این سیستم جدید گوگل ترجمه ای واقعی ارائه خواهد شد.

 

 

دیدگاه‌ها (۰)