مرد مکانیکی

باز تکنولوژی به کمک انسان می آید !!

ربات رکس جایگزین عضو بدن انسان میشود!!

 

آیا قطعات بدن قابل تعویض می باشند!؟ این موضوع بیشتر شبیه به فیلم های علمی تخیلی می باشد. که تک تک اندامهای بدن قابل تعویض هستند .

در آینده دیگر محدودیت ها برداشته می شود و انسانهایی که نابینا , ناشنوا و… هستند و یا یکی از اعضای بدنشان را در یک حادثه ای از دست دادند با صنعت رباتیک  این اعضا جایگزین خواهند شد.

 

در آزمایشهای اخیر دانشمندان به بررسی محدودیتهای بدن انسان پرداختند و یکی از این دانشمندان روانشناس سوئیسی بنام برتولت مایر کوشیده با رباتیک مهندسی برای ایجاد یک ربات شبیه به بازوی انسان به نتایج متفاوتی برسد.و خود او این آزمایش را روی بازروی خودش امتحان کرد .

 

روبات رکس

اگر چه ربات رکس جایگزین کاملی برای ما نخواهد بود ولی درآینده باعث خواهد شد ما دیگر مثل قبل احساس ناتوانی نکینم

 

 

دیدگاه‌ها (۰)