گوگل بایگانی

گسترش شبکه ترجمه گوگل

ترجمه گوگل در طول ده سالی که ترجمه گوگل  Google Translate راه اندازی شده،  بیش از ۳۵ درصد از درخواست های که گوگل ثبت کرده  ، فرآیندهای   ترجمه  بوده است.   گوگل در خبر جدیدی که در رابطه با سیستم ترجمه ای زبانها اعلام کرده ،یک شبکه حرفه ای ترجمه ای راه اندازی کرده که در فن آوری …
preloader