مراقبت از مو بایگانی

مراقبت از مو

انواع مو برای شناخت حالات مختلف مو فقط در میزان چربی و خشکی درآن است و ازاین نظر موها را به سه دسته ی کلی تقسیم می باشند   موهای چرب : چرب ، چرب شدید ، چرب معمولی موهای عادی : چرب عادی ، خشک عادی موهای خشک :خشک معمولی ، خشک و خشک …
preloader