فروش تبلت دو سیستم بایگانی

تبلت دو سیستم عاملی

واضح است که گوگل و مایکروسافت به نظر می رسد تمایلی به ایجاد سیستم عامل های متقابل برای دستگاه های دو سیستم عامل و یا ترکیبی ندارند.فکر نکنم در آینده تبلت هایی پیشرفته ترکیبی از گوگل و مایکروسافت  ببینید. حدس من این است، آنها فکر می کنند دستگاه های ترکیبی برای بازار بد است زیرا بیشتر شبیه …
preloader