مرد مکانیکی

باز تکنولوژی به کمک انسان می آید !! ربات رکس جایگزین عضو بدن انسان میشود!!   آیا قطعات بدن قابل تعویض می باشند!؟ این موضوع بیشتر شبیه به فیلم های علمی تخیلی می باشد. که تک تک اندامهای بدن قابل تعویض هستند . در آینده دیگر محدودیت ها برداشته می شود و انسانهایی که نابینا…