عوامل جوش صورت و درمان

  اختلالات هورمونی: با شروع دوره بلوغ تغییراتی در میزان هورمون های بدن بوجود می آید که می تواند موجب بروز آکنه شود. هورمون نوعی ماده شیمیایی است که از غدد درون ریز بدن ترشح می شود و عملکرد کلی بدن را تنظیم می کند. برخی از هورمونها در یک جنسیت خاص بیشتر ترشح می…

راز زیبایی پوست و مو

پوست یک ارگان حیاتی است که انسان بدون آن قادر به ادامه دادان حیات نیست که وسیع ترین عضو زنده ی بدن است درحقیقت پیچیده ترین وپرکارترین اعضا نیزبه شمارمیرود و مو نیز ازجمله عواملی است که درروابط اجتماعی بسیار موثراست تاجایی که موجب قضاوت وپیش داوری نسبت به دیگران میشودبه همین دلیل پاکیزگی وخوش…