نکات کلیدی برای خرید تبلت

راهنمایی خرید تبلت و موبایل ۱ـ بزرگی صفحه نمایش اندازه صفحه نمایش یکی از مهم‌ترین نکته‌هایی است که باید در انتخاب تبلت‌ها در نظر داشته باشید. البته بزرگی صفحه نمایش رایانه لوحه‌ای دقیقا به نیاز و علاقه شخصی و این که تا چه حد می‌خواهید قابل حمل باشد، بستگی دارد. ۲ـ سیستم عاملی تبلت انواع…