۴۱۴۶۹_۱۰۰۳۱۶۶۴۸۴_لپ تاپ ، نوت بوک – ۵۵۵۸ I5 8G 1Tb 2G _1